Eker Express – Tech Simply

EKER EXPRESS

Industriprogram for designdrevet verdiskapning

Eker Design lanserer Eker Express i samarbeid med Stiftelsen Teknologiformidling. Eker Express er et industriprogram med fokus på designdrevet verdiskapning, rettet mot små og mellomstore, godt etablerte bedrifter.

Eker Express er et industriprogram støttet av Stiftelsen Teknologiformidling med fokus på designdrevet verdiskapning rettet mot små og mellomstore, godt etablerte bedrifter, hvor formålet er å øke produktivitet, verdiskapning og konkurransekraft for norsk næringsliv.

Gjennom Eker Express gir Stiftelsen Teknologiformidling bedriftene som velges ut en unik sjanse til å få tilgang til Eker Designs store kunnskapsbank; Norges beste industridesignmiljø. Målet er å vise hvordan design kan bedre omstillingsevnen i forhold til nye markeder og tilhørende muligheter.

Eker Design lanserer Eker Express i samarbeid med Stiftelsen Teknologiformidling. Eker Express er et industriprogram med fokus på designdrevet verdiskapning, rettet mot små og mellomstore, godt etablerte bedrifter.

Eker Express er et industriprogram støttet av Stiftelsen Teknologiformidling med fokus på designdrevet verdiskapning rettet mot små og mellomstore, godt etablerte bedrifter, hvor formålet er å øke produktivitet, verdiskapning og konkurransekraft for norsk næringsliv.

Gjennom Eker Express gir Stiftelsen Teknologiformidling bedriftene som velges ut en unik sjanse til å få tilgang til Eker Designs store kunnskapsbank; Norges beste industridesignmiljø. Målet er å vise hvordan design kan bedre omstillingsevnen i forhold til nye markeder og tilhørende muligheter.

Hva er Eker Express?

Små og mellomstore bedrifter (SMB) er en av de viktigste drivkreftene bak norsk verdiskapning

 • Omtrent 2/3 av hhv sysselsetting og næringslivets omsetning

Denne gruppen sliter med lav vekst og omstilling

 • Forskning peker på at eier/leder som en knapp ressurs, virker hemmende på innovasjon
 • Et ellers innovativt utgangspunkt, marginaliseres over tid da driftsfokus begrenser evnen til å tilpasse seg endringen i markedsmessige forutsetninger

Mangel på kompetanse og kapasitet, gjør at mange sliter med å ta i bruk ny teknologi, prosess og metodeverk i produktutviklingen

 • Dagens virkemidler er ofte abstrakte og vanskelig for bedriftseiere/-ledere å nyttiggjøre som virkemiddel

Hvilket mulighetsrom ligger foran disse bedriftene, om de fikk fri tilgang til kompetanse i verdensklasse i en kort og intensiv periode?

Express Line Accelerator skal senke terskelen for å utforske mulighetsrommet, utover bedriftens kollektive innsikt

 • Samtidig skal et utvalg bedrifter få gjennomført et utviklingsløp hele veien frem til lansering og realisering

Stiftelsen Teknologiformidling har gleden av å informere om at Eker Express programmet vil fortsette videre i 2020!

Stiftelsen Teknologiformidling er svært stolte av å kunne være en bidragsyter til å fremme lønnsomhet, vekst og styrket konkurransekraft hos små og mellomstore bedrifter i norsk næringsliv.
Samarbeidet med Eker Design, med deres unike kompetanse og verktøy for gjennomføring har vist seg å være til stor nytte for flere selskap, også i dette programmet

Jotron AS er en av bedriftene som har vært med på Eker Express i 2019. Stiftelsen Teknologiformidling og Eker Design vil trekke frem Jotron sin fremoverlente holdning og vilje til innovasjon, selv i en hektisk tid for selskapet. Jotron satser videre og flytter snart inn i nye moderne lokaler ved E18 Larvik, samtidig som de ansetter flere personer blant annet innen utvikling.
«Jotron har en strategi for vekst, EDEX programmet har gitt oss mulighet til å løfte blikket og se nye muligheter innenfor våre markedsområder» Otto Holm / Director R&D Product – Jotron.

Stiftelsen Teknologiformidling har gleden av å informere om at Eker Express programmet vil fortsette videre i 2020!

Stiftelsen Teknologiformidling er svært stolte av å kunne være en bidragsyter til å fremme lønnsomhet, vekst og styrket konkurransekraft hos små og mellomstore bedrifter i norsk næringsliv.
Samarbeidet med Eker Design, med deres unike kompetanse og verktøy for gjennomføring har vist seg å være til stor nytte for flere selskap, også i dette programmet

Jotron AS er en av bedriftene som har vært med på Eker Express i 2019. Stiftelsen Teknologiformidling og Eker Design vil trekke frem Jotron sin fremoverlente holdning og vilje til innovasjon, selv i en hektisk tid for selskapet. Jotron satser videre og flytter snart inn i nye moderne lokaler ved E18 Larvik, samtidig som de ansetter flere personer blant annet innen utvikling.
«Jotron har en strategi for vekst, EDEX programmet har gitt oss mulighet til å løfte blikket og se nye muligheter innenfor våre markedsområder» Otto Holm / Director R&D Product – Jotron.

Hva kan Eker Design tilføre?

Eker Express Programmet er for bedrifter som:

 • har en ide om et nytt produkt, men vet ikke hvordan få det realisert
 • trenger «rebranding» av et eksisterende produkt
 • ønsker å finne et større eller nye marked
 • møter miljøkrav til produktets materialvalg, utslipp, effektivitet eller gjenbruk av deler og komponenter
 • ønsker en «facelift» av selskapets profil eller produkter for å styrke konkurranseevne
 • opplever logistikkutfordringer ved emballering, pakking for utsendelser, transport eller shipping
 • har andre utfordringer og problemstillinger innen industri og produksjon (Design for Manufacturing and Assembly)

Etter å ha jobbet i over 35 år med norske og internasjonale produksjonsbedrifter i en rekke ulike bransjer og markeder, er vi helt overbevist om at det ligger et stort potensiale til nytenkning og innovasjon i grown-up bedrifter. Utfordringen er at de fleste bedriftslederne ikke ser dette selv. Vår styrke ligger i å se situasjonen utenfra, og foreslå tiltak som gir helt nye muligheter for den respektive bedrift

– Bård Eker 

Workshop

Eker Express i INNOMAG

Om Eker Express i Finansavisen

Meld din interesse

Ønsker du ytterligere informasjon eller en uforpliktende samtale om programmet?
Registrer dine kontaktopplysninger her, så kontakter vi deg innen kort tid.

Påmelding

Ønsker du direkte påmelding til Eker Express programmet registrer dine kontaktopplysninger her.
Søknader vurderes fortløpende – søk i dag for å sikre deg plass

Eker Express Påmelding